کارفرما

شهرداری اصفهان

هدف پروژه

این پروژه با هدف بهینه‌سازی فرآیند آبیاری و همچنین صرفه‌جویی در مصرف آب برای شهرداری اصفهان انجام شده است.

شرح پروژه

دستگاه مورد استفاده در این پروژه RTU Lite است که شامل ۲ عدد ورودی آنالوگ برای اتصال سنسورهای سنجش رطوبت خاک، ۶ عدد ورودی و ۶ عدد خروجی دیجیتال می‌شود که ورودی‌ها و خروجی‌های دیجیتال کاملا ایزوله هستند. خروجی‌های دیجیتال به شیرهای برقی موجود در منطقه متصل اند تا با استفاده از برنامه‌ی هوشمندی که از سمت سرور به دستگاه اطلاع داده می شود باز و بسته شوند. البته کاربر می‌تواند به صورت دستی و از راه دور هم باز و بسته شدن شیرها را کنترل کند. ورودی‌های دیجیتال به flow switch هایی که در طول مسیر آبیاری قرار دارند متصل می‌شوند تا از جریان یافتن آب اطمینان حاصل شود. اگر مشکلی در مسیر عبور آب وجود داشته باشد دستگاه آن را تشخیص داده و اخطار می‌دهد. در سمت سرور برنامه‌ای وجود دارد که با استفاده از داده‌های دریافت شده از طریق سنسورهای رطوبت سنج آنالوگ، داده‌ی دریافت شده از طرف پیشبینی‌های هواشناسی و اطلاعات هیدرولیکی شبکه‌ی آب‌رسانی (مثل میزان فشار آب در نقاط مختلف) برنامه‌ی زمان‌بندی مناسب برای آبیاری هر منطقه ارائه می‌دهد. دستگاه با استفاده از این برنامه‌ی زمان‌بندی شیرهای برقی را کنترل می‌کند تا بهترین نتیجه حاصل شود. بستر اصلی مخابراتی این دستگاه LoRA می‌باشد که درصورت وجود مشکل می‌تواند از بسترهای پشتیبان مثل GSM/GPRS و همینطور LAN برای ارسال و دریافت داده‌ها استفاده کند. این دستگاه دارای نمایشگری است که از آن برای نمایش وضعیت باز و بسته بودن شیرهای برقی، وضعیت جریان داشتن آب در نقاط مختلف شبکه از طریق ورودی‌های دیجیتال، و همچنین آخرین برنامه‌ی زمان‌بندی ارائه شده از سمت سرور استفاده می‌شود. همچنین امکان Log برداری از رویدادها در این دستگاه به طور کامل وجود دارد.