کارفرما

شرکت فولاد خوزستان

هدف پروژه

این پروژه با هدف مانیتورینگ میزان مصرف آب یا سیال‌های مختلف برای شرکت فولاد خوزستان انجام شده است.

شرح پروژه

کنتورهایی از نوع توربینی و در سایزهای مختلف در نظر گرفته شده‌اند. سخت‌افزار موجود روی کنتورها قابلیت نگاشت میزان دبی (flow) آب (یا سیال دیگر) روی جریان خروجی ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر را دارد. به این صورت که به عنوان مثال، مشترک می‌تواند حداقل دبی را روی عدد ۵ لیتر بر دقیقه و حداکثر دبی را روی عدد ۶۰ لیتر بر دقیقه تنظیم کند تا به ترتیب به عنوان جریان کران پایین (۴ میلی‌آمپر) و جریان کران بالا (۲۰ میلی‌آمپر) در نظر گرفته شوند. بدین ترتیب اعداد میانی به صورت خودکار و به تناسب تنظیم می‌شوند. خروجی ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپری این کنتورها به راحتی توسط دستگاه‌های PLC که به صورت گسترده در صنعت استفاده می‌شوند قابل شناسایی است. این دستگاه هنگام اتصال به برق و روشن شدن با ایجاد یک نقطه‌ی دسترسی (Acess Point) و از طریق Wi-Fi Hotspot یک وب‌سرویس جهت دسترسی به تنظیمات دستگاه در اختیار می‌گذارد. بنابراین تغییر تنظیمات در این دستگاه به راحتیِ متصل شدن به یک شبکه‌ی Wi-Fi و باز کردن صفحه‌ی وب مربوطه است.